PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา
NEWS & ACTIVITY » " ปัญหา คือหนทางสู่ความเป็น ผู้เชี่ยวชาญ "

NEWS & ACTIVITY

" ปัญหา คือหนทางสู่ความเป็น ผู้เชี่ยวชาญ "

 

ในทุก ๆ สายงานมักจะพบเป็นประจำ กับปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้

 

ทั้งเรื่องของเทคนิคการใช้งาน การติดตั้งที่ไม่ได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำ

 

รวมถึงการปฎิบัติงานในสภาวะฉุกเฉินต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

.
เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ หากได้รับการอบรมหรือการแนะนำจากผู้รู้จริงหรือผู้เชี่ยวชาญ

 

อัตราการเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานก็จะลดน้อยลง 
.

 

 

เพราะแพงโกลินเชื่อว่าหากทุกท่าน ยึดหลักความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐาน

 

การทำงานในพื้นที่อัตรายก็จะเรียบง่าย ไม่ตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยง

 

และที่สำคัญได้กลับไปพบครอบครัวหลังจากปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง 
.

อย่าปล่อยให้ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มาทำให้เราเสียเวลา

 

ในวันนี้ แพงโกลินได้นำผู้เชี่ยวชาญของเรา เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน

 

รวมถึงมีการอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานบนที่สูง Lad-Saf

 

พื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 

#เพราะความปลอดภัยรอช้าไม่ได้
#ร่วมสร้างสังคมความปลอดภัย
#แพงโกลิน
#PPEspecialist

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MORE NEWS & ACTIVITY

 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 9 ( ICLT 2017 )

งานสำคัญของนักวิจัยด้านการขนส่งโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานและการจัดการห่วงโซ่คุณค่า เป็นความต่อเนื่องของการจัดประชุมที่ประสบความสำเร็จในอดีต

02/11/2017


กิจกรรม Safety Day บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม

มหกรรมที่เราแพงโกลินได้เข้ามาร่วม เพื่ออัพเดตนำเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า 

โดยมีกิจกรรมเล็กน้อย เพื่อสร้างความสนุกสนาน ...

30/10/2017


   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::