PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา
NEWS & ACTIVITY » โครงการ CSR สนับสนุนโครงการค่ายน้องใหม่ 2562

NEWS & ACTIVITY

       โครงการ CSR สนับสนุนโครงการค่ายน้องใหม่ 2562 แพงโกลินได้สนับสนุนเป็นอุปกรณ์ PPE ให้กับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนำไปทำกิจกรรม เดินทางไปวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา 

ณ โรงเรียนคู้สอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดหระนครศรีอยุทธยา 

ซึ่งจะมีกิจกรรมเกมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน โดยร่วมกับบุคคลในชุมชนและนักศึกษากว่า 110 คน

#เพราะความปลอดภัยรอช้าไม่ได้
#ร่วมสร้างสังคมความปลอดภัย
#แพงโกลิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MORE NEWS & ACTIVITY

 

หน้ากากKN95รุ่นใหม่

หน้ากากKN95

18/05/2020


ซีพีแอลมองธุรกิจเซฟตี้

ดังนั้น หากพนักงานเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน หรือรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต ก็จะส่งผลกระทบต่อความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ รายได้และธุรกิจ

18/05/2020


   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::