PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา
NEWS & ACTIVITY » โครงการ CSR สนับสนุนโครงการค่ายน้องใหม่ 2562

NEWS & ACTIVITY

       โครงการ CSR สนับสนุนโครงการค่ายน้องใหม่ 2562 แพงโกลินได้สนับสนุนเป็นอุปกรณ์ PPE ให้กับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนำไปทำกิจกรรม เดินทางไปวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา 

ณ โรงเรียนคู้สอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดหระนครศรีอยุทธยา 

ซึ่งจะมีกิจกรรมเกมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน โดยร่วมกับบุคคลในชุมชนและนักศึกษากว่า 110 คน

#เพราะความปลอดภัยรอช้าไม่ได้
#ร่วมสร้างสังคมความปลอดภัย
#แพงโกลิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MORE NEWS & ACTIVITY

 

การแบ่งปัน คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ ขอเพียงผู้รับได้ใช้ประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้ว

 มูลนิธิวงษ์เจริญสิน และบริษัทในเครือ

นำโดย คุณรัตนชัย และคุณอุษา วงษ์เจริญสิน 

ได้เข้ามอบบริจาคเก้าอี้รถเข็นให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดย

03/12/2019


ถุงมือกันบาดแพงโกลินได้มาตรฐาน FDA

ปัจจุบันการปฏิบัติงานที่ใช้ส่วนของมือ นิ้วมือและแขน ซึ่งอาจเสี่ยงต่ออันตรายจากการถูกวัตถุมีคมบาด ตัด การขูดทำให้ผิวหนังถลอก ฉะนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน ประกอบกับสถิติของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมประจำปี 2560 พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณมือ/นิ้วมือ/นิ้วหัวแม่มือจากการทำงานสูงถึง 31,000 ราย ดังนั้นมือและนิ้วมือจึงเป็นอวัยวะสำคัญและถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานง่ายที่สุด

04/10/2019


   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::