PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

PANGOLIN JOB POSITION

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

26/09/2017 - 31/10/2017

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 เขต คลองเตย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับทีมงาน สำหรับแผนการตรวจสอบ 
 • ระบุประเด็นและความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ตรวจพบ 
 • จัดเตรียมรายงานการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ต่างประเทศ)

26/09/2017 - 31/10/2017

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขมวิท22 เขตคลองเตย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·         ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศในการรับ Order หรือ ประสานงานด้านต่างๆ

·         รับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงานและให้ข้อมูลการขายกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องในบริษัท

·         จัดทำ ดูแลและจัดเก็บเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ ของฝ่าย อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

·         จัดทำและพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารงานขาย รวมทั้งประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 พนักงานขาย (หน้าร้าน) สาขาบายพาส

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          โชว์รูมแพงโกลิน สาขาบายพาส จ.ชลบุรี    

          เวลาทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. และ เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้า
 • ให้คำแนะนำในการใช้สินค้า

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • คอมมิชชั่น
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   hr@pangolin.co.th

โทร    02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 (เว ฝ่ายบุคคล)พนักงานขาย (หน้าร้าน) สาขาพันท้ายฯ

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          โชว์รูมแพงโกลิน สาขาพันท้ายฯ จ.สมุทรสาคร (ติดซอยวัดพันท้ายฯ)

          เวลาทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้า
 • ให้คำแนะนำในการใช้สินค้า

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • คอมมิชชั่น
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   hr@pangolin.co.th

โทร    02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 (เว ฝ่ายบุคคล)โปรแกรมเมอร์

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท22 กรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          วิเคราะห์และเขียน web application ด้วย PHP, html5, web service, xml ควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูล MySQL

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • เงินช่วยเหลือ

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 24 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขอคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป๋นพิเศษ

 

 

 

***ติดต่อสอบถาม หรือสามารถส่งประวัติได้ที่***

 

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  080-453-5613 หรือ 02-259-0320-3 เว ฝ่ายบุคคล 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::