PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

PANGOLIN JOB POSITION

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน           

อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท22 กรุงเทพฯ

ทำงาน จันทร์ -ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดประจำปีและแผนการจัดกิจกรรมการตลาด
 • สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมให้บรรลุผลด้านยอดขาย
 • วางแผนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆของบริษัท
 • บริหารงบประมาณของฝ่ายการตลาดให้เป็นไปตามแผน
 • ตรวจทานความถูกต้องของผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานและถ่ายทอดแนวทางการทำงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Digital Marketing 

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • อื่นๆตามตำแหน่งงาน

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาด้านการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงาน หรือมีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 

***สามารถส่ง RESUME ได้ที่***

อีเมล์ : hr@pangolin.co.th

โทร  : 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคล

คลิกที่นี่ !!! ติดตามทุกการเคลือนไหว ข่าวสาร งานต่างๆ จากทางเรา และอย่าลืม Like เพจนะค๊า
 Marketing Officer

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารเจริญสิน  ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกบูทจัดแสดงสินค้า วางคอนเซปท์การบูธและการจัดกิจกรรม
 • การคิดโปรโมชั่นของสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการเรียนรู้สินค้า
 • มีความรู้ความสามารถด้าน Digital Marketing

 

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ(ปี) : 24 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ประกันอุบัติเหตุ

 

***สามารถส่ง RESUME ได้ที่***

อีเมล์ : hr@pangolin.co.th

โทร  : 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคล

คลิกที่นี่ !!! เพื่อติดตามข่าวสาร งานดีๆ มากมาย และอย่าลืม Like เพจนะค๊าเจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (International Sales Representative)

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารเจริญสิน  ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความลับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวทางการตลาดและความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ
 • ออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างประเทศ
 • นำเสนอขายสินค้า
 • วิเคราะห์การขาย และทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ(ปี): 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป ในสายงาน


คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด เขียน
 • มีทักษะการขายการเจรจาต่อรอง มีความรู้เรื่องการส่งออกสินค้า
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์

 

***สามารถส่ง RESUME ได้ที่***

อีเมล์ : hr@pangolin.co.th

โทร  : 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคล

คลิกที่นี่ !!! เพื่อติดตามข่าวสาร งานดีๆ มากมาย และอย่าลืม Like เพจนะค๊า 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::