PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

PANGOLIN JOB POSITION

พนักงานขาย (หน้าร้าน) สาขาสุขุทวิท 22

01/09/2018 - 31/10/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

          เวลาทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. และ เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้า
 • ให้คำแนะนำในการใช้สินค้า

     

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • คอมมิชชั่น
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   hr@pangolin.co.th

โทร    02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 (เว ฝ่ายบุคคล)พนักงานขับรถส่งสินค้า

01/09/2018 - 30/09/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          ชลบุรี(บ้านบึง) กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน ถ.พานทอง-บ้านบึง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขับรถส่งสินค้าตามสถานที่ที่กำหนด

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และรู้เส้นทางบ้าง

 

 

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

 

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร    :  02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613  เว ฝ่ายบุคคลsales representative (แพงโกลินสาขาบางนา กม.18 จ.สมุทรปราการ)

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : แพงโกลินสาขาพนักงานขาย (หน้าร้าน) สาขาบายพาส

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

            ดูแลงานขายสินค้า ในเขต จ.สมุทรปราการ (พื้นที่ บางพลี,บางบ่อ,บางเสาธง) ,งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

สวัสดิการ

 • คอมมิชชั่น
 • โบนัส
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ประกันรถยนต์ชั้น1, พรบ
 • ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง

 

คุณสมบัติ

เพศ                        : ไม่จำกัด

อายุ(ปี)                    : 23 - 35 ปี

ระดับการศึกษา          : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา        

ประสบการณ์(ปี)        : 1 ปีขึ้นไป ในสายงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง


***ส่ง resume มาที่***
e-mail  hr@pangolin.co.th
            02-259-0320-3 ต่อ 8335 หรือ 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ต่างประเทศ)

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขมวิท22 กทม.

          ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·         ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศในการรับ Order หรือ ประสานงานด้านต่างๆ

·         รับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงานและให้ข้อมูลการขายกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องในบริษัท

·         จัดทำ ดูแลและจัดเก็บเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ ของฝ่าย อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

·         จัดทำและพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารงานขาย รวมทั้งประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 ตัวแทนขาย(ต่างประเทศ)

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเจริญสินซ. สุขุมวิท 22 กทม.

ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวทางการตลาดและความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ
 • ออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างประเทศ
 • ค้นหาลูกค้ารายใหม่
 • นำเสนอขายสินค้า, ให้การอบรมลูกค้า
 • ติดตามการชำระหนี้จากลูกค้า
 • วิเคราะห์การขาย และทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

 

สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • เงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง

 

คุณสมบัติ
เพศ             : ไม่จำกัดเพศ
อายุ(ปี)        : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป ใยสายงาน


คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด เขียน
 • มีทักษะการขายการเจรจาต่อรอง และการทำธุรกิจด้านการส่งออก
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์

  ***สามารถส่งประวัติได้ที่***
  e-mail : hr@pangolin.co.th
  โทร 02-259-0320-3 ต่อ 8335 (เว ฝ่ายบุคคล)


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::