PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

แพงโกลินพบน้อง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ "ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน " โดย คุณ สุภลักษณ์ ธำรงพุทธิกุล เป็นวิทยากรที่นำความรู้มาบรรยายควบคู่กับกิจกรรมที่สนุกสนานต่างๆที่เกิดขึ้นบนเวทีทำให้เวลาเกือบ 4 ชัวโมงเต็มนี้ มีความสนุกสนานผสมผสานกับสาระความรู้ด้านความปลอดภัยต่างๆที่นักศึกษาจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้ต่อไป

13/03/2013


10 ลำดับ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 10 อันดับแรก ระหว่างปี 2546-2554 อันดับแรกคือวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง อันดับที่ 2 คือวัตถุหรือสิ่งพังทลาย / หล่นทับ โดยใน พ.ศ.2554 พบว่า จำนวนผู้ได้รับอันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของตัด / บาด / ทิ่มแทง ซึ่งเป็นสาเหตุลำดับแรกมากกว่าลำดับที่สิบ คือผลจากความร้อนสูงถึง 10 เท่า

07/12/2012


แพงโกลินพบน้อง ม.มหิดล ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แพงโกลินได้ออกปฎิบัติการให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสัมมนาครั้งนี้ แพงโกลินได้ขนอุปกรณ์นิรภัยต่างๆไปให้นักศึกษาได้สัมผัสของจริงพร้อมทั้งบอกวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานในลักษณะต่างๆ

26/09/2012


แพงโกลินเปิดอบรมการใช้อุปกรณ์นิรภัย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา แพงโกลิน ได้เปิดอบรมการใช้อุปกรณ์นิรภัยในสภาพการทำงานจริง ให้แก่ บ.ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพนักงานที่เข้ามาร่วมอบรมเป็นอย่างดี ถ้าจป.ท่านใดสนใจจะให้แพงโกลินเข้าไปอบรมกรุณาติดต่อผ่านทาง เมนูด้านบน " ติดต่อเรา" ในหน้าแรก เพื่อทางแพงโกลินจะได้ดำเนินการติดต่อกลับต่อไปครับ

06/09/2012


Pangolin Strike Bowl Party ที่ อยุธยา

แพงโกลินได้งาน Pangolin Strike Party ที่ เมเจอร์ โบว์ อยุธยา งานนี้มีลูกค้ามาร่วมสนุกกันอย่างคับคั่งเช่นเคย

02/08/2012


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::