PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

แพงโกลินจับมือกับตัวแทนบริษัท SundStrom

แพงโกลินจัดงานสัมมนาภัยอันตรายและอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  

เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้านอุปกรณ์นิรภัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ทำการแลกสัญญากับ Mr.Dave Thurgar ตัวแทนบริษัท

SundStrom เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆและอุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคลเข้ามาภายในประเทศไทยเพื่อให้เกิดตวาม

ปลอดภัยกับผู้ใช้มากที่สุด

27/07/2012


แพงโกลินโชว์สินค้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แพงโกลินโชว์สินค้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

29/03/2012


แพงโกลินพบน้อง ม.เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ # 1

แพงโกลินพบน้อง ม.เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

15/05/2012


ประกาศย้ายควบรวมสาขา

23/12/2015


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::