PANGOLIN
English LanguageThai Language
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

อุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์PPEเส้นทางสู่วัคซีนสู้โควิด-19

05/06/2020


อุปกรณ์ PPEเส้นทางสู่วัคซีนสู้โควิด-19

อุปกรณ์ PPEเส้นทางสู่วัคซีนสู้โควิด-19

05/06/2020


หน้ากากKN95รุ่นใหม่

หน้ากากKN95

18/05/2020


ซีพีแอลมองธุรกิจเซฟตี้

ดังนั้น หากพนักงานเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน หรือรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต ก็จะส่งผลกระทบต่อความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ รายได้และธุรกิจ

18/05/2020


ความปลอดภัยแบบ NEW NORMAL

 New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ กล่าวคือ พฤติกรรมการปฏิบัติต่างที่ไม่คุ้นเคย หรือเป็นสิ่งผิดปกติก่อนหน้านี้จะกลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตปกติของเราที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

04/05/2020


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2020 บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป