PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

" การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย"

การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย" ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด 

06/06/2017


เพื่อความเหมาะสมของสถานที่และความปลอดภัยให้มากที่สุด

การติดตั้งอุปกรณ์กันตก ต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ เพื่อความเหมาะสมของสถานที่และความปลอดภัยให้มากที่สุด 

25/05/2017


ปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ เราพร้อมที่แก้ไข จะช่วยให้อุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงานหายไป และตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุด

" คุณภาพ มักจะมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเสมอ "

ปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ เราพร้อมที่แก้ไข จะช่วยให้อุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงานหายไป และตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุด 

05/05/2017


ประชุมผู้ถือหุ้น

ทิศทางมุ่งสู่การพัฒนาที่จะก้าวกระโดด 

27/04/2017


" การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุหรือให้ดูดีอยู่เสมอ"

แต่ถ้าเรารู้สเปคหรือวัตถุดิที่นำมาผลิตรองเท้า จะยิ่งช่วยให้เรารู้วิธีรักษาได้ดียิ่งขึ้น

แพงโกลินจึงมานำเสนอ รองเท้าประเภทพื้น PU ไปดูกัน

17/03/2017


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::