PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

ประชุมผู้ถือหุ้น

ทิศทางมุ่งสู่การพัฒนาที่จะก้าวกระโดด 

27/04/2017


" การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุหรือให้ดูดีอยู่เสมอ"

แต่ถ้าเรารู้สเปคหรือวัตถุดิที่นำมาผลิตรองเท้า จะยิ่งช่วยให้เรารู้วิธีรักษาได้ดียิ่งขึ้น

แพงโกลินจึงมานำเสนอ รองเท้าประเภทพื้น PU ไปดูกัน

17/03/2017


การอบรมหรือการเทรนนิ่งครั้งนี้ เป็น บจก.อาซีฟา ที่แพงโกลินเข้าไปอธิบายให้กับกลุ่มลูกค้าอยู่เป็นประจำ

" ความรู้ที่มี จะเกิดประโยชน์ ก็ต่อเมื่อนำมาถ่ายทอดให้ผู้รับ แล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง "

17/03/2017


" เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย "

เพราะการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น มีเทคนิคในการใช้ค่อนข้างหลากหลาย รวมถึงการ Apply กับอุปกรณ์ชิ้นอื่นหรือตามหน้างานที่เหมาะสม 

15/03/2017


" ทารกแรกเกิด ต้องมีแม่คอยประคอง "

 ก่อนจะออกไปสู่โลกความเป็นจริง ของการผจญภัยในการทำงานด้านความปลอดภัย
 
จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ 

09/02/2017


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::