PANGOLIN
English LanguageThai Language
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

ป้องกันไวรัสโคโรน่า

" เมื่อเรามีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา ทีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก แนะนำให้ไปพบแพทย์ ! "  

11/02/2020


ผลกระทบต่อร่างกายจากฝุ่น PM2.5

หลังจากที่เราทราบถึงการเตรียมรับมือฝุ่น PM2.5 จากบทความนี้ รับมือฝุ่น PM2.5ด้วยหน้ากากแพงโกลิน แล้ว ถ้าเราไม่ได้ป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5 ล่ะผลกระทบต่อร่างกายของเราจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง

27/01/2020


ระบบการป้องกันการทำงานบนที่สูง

หลังจากที่เราทราบถึงการทำงานบนที่สูงด้วย หลัก ABCD แล้วนั้นถ้าเราลองมาจัดระบบการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยให้ดีที่สุดล่ะ เราจะทำได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบกัน

27/01/2020


ทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องสวมเข็มขัดนิรภัย ที่มีสายช่วยชีวิต มีตาข่ายนิรภัย ราวกันตก เป็นต้น

ทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องสวมเข็มขัดนิรภัย ที่มีสายช่วยชีวิต มีตาข่ายนิรภัย ราวกันตก เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้งานอุปกรณ์ที่ป้องกันการตกจากที่สูง ต้องมีองค์ประกอบ 4 ชนิด

13/01/2020


แล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรขณะเกิดไฟไหม้ ?

สาเหตุการเกิดอัคคีภัย ?

  ปัจจุบันเหตุการณ์เกิดไฟไฟม้ มักจะเกิดในอาคารสูงหรือโรงงานที่มีเชื้อเพลิงจำนวนมาก ซึ่งความหมายของ อัคคีภัย คือ ภยันอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุม ทำให้เกิดการติดตามลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิง เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้

07/01/2020


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2020 บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป