PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

ระบบการป้องกันการทำงานบนที่สูง

หลังจากที่เราทราบถึงการทำงานบนที่สูงด้วย หลัก ABCD แล้วนั้นถ้าเราลองมาจัดระบบการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยให้ดีที่สุดล่ะ เราจะทำได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบกัน

27/01/2020


ทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องสวมเข็มขัดนิรภัย ที่มีสายช่วยชีวิต มีตาข่ายนิรภัย ราวกันตก เป็นต้น

ทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องสวมเข็มขัดนิรภัย ที่มีสายช่วยชีวิต มีตาข่ายนิรภัย ราวกันตก เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้งานอุปกรณ์ที่ป้องกันการตกจากที่สูง ต้องมีองค์ประกอบ 4 ชนิด

13/01/2020


แล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรขณะเกิดไฟไหม้ ?

สาเหตุการเกิดอัคคีภัย ?

  ปัจจุบันเหตุการณ์เกิดไฟไฟม้ มักจะเกิดในอาคารสูงหรือโรงงานที่มีเชื้อเพลิงจำนวนมาก ซึ่งความหมายของ อัคคีภัย คือ ภยันอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุม ทำให้เกิดการติดตามลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิง เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้

07/01/2020


เมื่อฝุ่น PM 2.5 กลับมาอีกครั้ง แล้วมันมาจากไหนล่ะ ?

จะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ถึงแม้ว่าคนๆนั้น เป็นคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเกิดเป็น โรคมะเร็งปอด ได้ 

07/01/2020


การแบ่งปัน คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ ขอเพียงผู้รับได้ใช้ประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้ว

 มูลนิธิวงษ์เจริญสิน และบริษัทในเครือ

นำโดย คุณรัตนชัย และคุณอุษา วงษ์เจริญสิน 

ได้เข้ามอบบริจาคเก้าอี้รถเข็นให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดย

03/12/2019


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::