PANGOLIN
English LanguageThai Language
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

5 เรื่องต้องรู้การเลือกหน้ากากแบบมีตลับกรองกันโควิด-19

5 เรื่องต้องรู้การเลือกหน้ากากแบบมีตลับกรองกันโควิด-19  

17/03/2020


อุปกรณ์ป้องกันแก๊ส

 แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ ที่รู้จักกันคือ แก๊สไข่เน่า น้ำหนักโมเลกุล 34.04 จุดเดือด -85.5 C จุดหลอมเหลวอยู่ที่ -60.7 C ความหนาแน่นของแก๊ส 1.393 g/L ที่อุณหภูมิ 25 C ความดันบรรยากาศ 1 atm ซึ่งมีค่าน้ำหนักมากกว่าอากาศ

02/03/2020


ชุดป้องกันไวรัส ป้องกันติดเชื้อ

 โดยทั่วไปบุคลากรทางการแพทย์ จำเป็นต้องสวมใส่ ชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธ์ใหม่ 2019 ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโรค ซึ่งประกอบด้วย.

24/02/2020


อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทางเดินหายใจ

ไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันถือเป็นโรคติดต่อที่อันตรายในลำดับที่ 14 ของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดมาตรการรองรับมือป้องกันการแพร่ระบาดจากระยะที่ 2 ไม่ให้ไปสู่ระยะที่ 3 อย่างเต็มที่ 

24/02/2020


ป้องกันไวรัสโคโรน่า

" เมื่อเรามีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา ทีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก แนะนำให้ไปพบแพทย์ ! "  

11/02/2020


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2020 บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป