PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

PANGOLIN PRODUCTS

AFIR0002

รหัสสินค้า : AFIR0002

เสื้อคลุมดับเพลิง ชนิดผ้าใบคลุมยาวถึงเข่า

AFIR0006

รหัสสินค้า : AFIR0006

หมวกดับเพลิงทำด้วยไฟเบอร์กลาสแบบมีกระบังหน้า

AFIR0008

รหัสสินค้า : AFIR0008

รองเท้ายางดับเพลิง ชนิดครึ่งน่อง

AFIR0014

รหัสสินค้า : AFIR0014

ถังดับเพลิง CLEAN AGENT ขนาด 10 ปอนด์

AFIR0015

รหัสสินค้า : AFIR0015

ถังดับเพลิง CLEAN AGENT ขนาด 15 ปอนด์

AFIR0016

รหัสสินค้า : AFIR0016

ถังดับเพลิง CO2 ขนาด 10 ปอนด์

AFIR0017

รหัสสินค้า : AFIR0017

ถังดับเพลิง CO2 ขนาด 15 ปอนด์

AFIR0018

รหัสสินค้า : AFIR0018

ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 2.2 ปอนด์

AFIR0019

รหัสสินค้า : AFIR0019

ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์

AFIR0020

รหัสสินค้า : AFIR0020

ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์

AFIR0021

รหัสสินค้า : AFIR0021

ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์

AFIR0022

รหัสสินค้า : AFIR0022

ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์


ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::