PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

PANGOLIN PRODUCTS

รหัสสินค้า : SUIT0056
ชุดป้องกันอาร์คไฟฟ้ า 51 Cal

 

คุณสมบัติ ไซส์ สี จำนวน

- ชุดทั้งตัวโดยแยกเสื้อ กางเกง ถุงมือ และฮูด สะดวก สวมใส่ง่ายและครอบคลุมหลายหน้างาน

- ไม่มีส่วนประกอบ หรือส่วมผสมของเหล็กและตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ ทำให้มีคุณสมบัติที่ปลอดภัยจากความ เสี่ยงเกี่ยวกับไฟฟ้า

- สามารถต้านทานไฟฟ้าได้ที่ Class HRC4

- สามารถต้านทานความร้อนจากการปะทุของอาร์คแฟลชได้ถึง 51 Cal/Cm2 (ATPV) และลดความร้อนจากการเผาไหม้ได้ถึง 93.9%

- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

น้ำเงิน 1 ชุด

OUR PRODUCTS

SUIT0052

รหัสสินค้า SUIT0052

ชุดป้องกันสารเคมีและแก็ส CPS6800

SULT2000

รหัสสินค้า SULT2000

ชุดป้องกันฝุ่นและสารเคมี Ultitec 2000

SULT3000T

รหัสสินค้า SULT3000T

ชุดป้องกันฝุ่นและสารเคมี Ultitec 3000T


ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::