PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

PANGOLIN HISTORY

          บริษัทในกลุ่มบริษัทเจริญสิน (ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง) ได้ขยายเครือข่ายเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยในนามของ “บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
 
          ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอย่างรวดเร็วจึงได้เพิ่มกำลังการผลิต ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 80 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 และในปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายสายการผลิตเข้าสู่หมวกนิรภัย ภายใต้แบรนด์    โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2538
 
           ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีประสบการณ์อันยาวนานของทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประกอบกับแรงสนับสนุนจากลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554 ได้ขยายธุรกิจโดยจัดตั้ง “บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่การเป็น “ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ ตามมาตรฐานสากล”
 
          โดย วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ได้ควบรวมกับ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทเจริญสิน ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด การควบรวมกิจการในครั้งนี้ จะยิ่งทำให้ แพงโกลิน สามารถขยายธุรกิจได้กว้างขึ้น
 
          ผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยเสริมหัวเหล็ก แพงโกลิน เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.523-2528 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากองค์กรชั้นนำ Bureau Veritas และเป็นสมาชิกของศูนย์เทคโนโลยี SATRA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเรายังเป็นผู้นำตลาดในการผลิตและจัดจำหน่าย
 
           อุปกรณ์นิรภัยเซฟตี้ แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้งานเป็น 11 ประเภท ดังนี้
 
           1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า ภายใต้ตราสินค้า     และ   
 
           2. อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน ภายใต้ตราสินค้า    PANGOCARE     และ    
 
 
           3. อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ภายใต้ตราสินค้า                    
                                 
 
           4. อุปกรณ์ป้องกันมือ ภายใต้ตราสินค้า   
 
 
          5. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ภายใต้ตราสินค้า                                                   
 
          6. ชุดป้องกันร่างกาย ภายใต้ตราสินค้า   และ    
 
 
          7. อุปกรณ์ป้องกันเท้า ภายใต้ตราสินค้า    
 
          8. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ภายใต้ตราสินค้า                    
 
 
          9. เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส ภายใต้ตราสินค้า     
 
 
 
        10. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน     
 
 
 
        11. ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร
 
         นอกจากแพงโกลินจะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เซฟตี้แล้ว แพงโกลินยังได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตอุปกรณ์เซฟตี้ระดับโลก เช่น      ,      ,     ,     ,  

  ปัจจุบันแพงโกลินได้จัดจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทยังมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่งออกสินค้าไปหลายประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า แพงโกลินจึงไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมไทยต่อไป
 
. --------------------------------------------------------------------- .
 

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::