PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

PANGOLIN PRODUCTS

รหัสสินค้า : SUIT0020
ชุดกันสารเคมี ชนิดแยกเสื้อ-กางเกง

 

คุณสมบัติ ไซส์ สี จำนวน

- เนื้อผ้า PVC/PE ป้องกันสารเคมีชนิด ด่าง กรด และน้ำมันซึมผ่าน ได้ดี

- ชุดแบบแยกชิ้นเสื้อกับกางเกง สะดวก ครอบคลุมการทำงานที่ หลากหลาย

L เหลือง 1 ชุด

OUR PRODUCTS

SUIT0055

รหัสสินค้า SUIT0055

ชุดป้องกันสารเคมีและแก็ส CPS5800

SUIT0051

รหัสสินค้า SUIT0051

ชุดป้องกันสารเคมีและแก็ส CPS6900

SUIT0056

รหัสสินค้า SUIT0056

ชุดป้องกันอาร์คไฟฟ้ า 51 Cal


ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::