PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา
NEWS & ACTIVITY » หน้างานที่มีพื้นที่เสี่ยง หากเกิดอุบัติเหตุ ยากเกินกว่าจะให้คน 2 คนลงไปไปช่วย ควรมีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือได้รวดเร็ว

NEWS & ACTIVITY

... แม้สภาวะอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจ เราก็สามารถเทรนนิ่งให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการอบรมในภาคปฎิบัติในครั้งนี้ ... 
.
... กับการเทรนนิ่งของอุปกรณ์ที่เรียกว่า Tripod สามารถนำมาใช้ได้เหมาะกับงานในสถานที่อับอากาศ
.
เป็นหน้างานที่มีพื้นที่เสี่ยง หากเกิดอุบัติเหตุ ยากเกินกว่าจะให้คน 2 คนลงไปไปช่วย

 

 

 

. ซึ่งเจ้า Tripod ตัวนี้สามารถเป็นตัวช่วยในการเป็นจุดยึดหลัก 

ที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในสถานที่อับอากาศต่าง ๆ 
.
และช่วยดึงกลับโดยใช้คนอีกคนที่อยู่ด้านบน ซึ่งมีอุปกรณ์หลายตัว 

ที่สามารถนำมาเป็นตัวช่วยในการดึงกลับ จะทำให้การปฏิบัติงานได้อย่างไม่เกิดความเสี่ยง 


#เพราะความปลอดภัยรอช้าไม่ได้
#ร่วมสร้างสังคมความปลอดภัย
#แพงโกลิน

 

 


MORE NEWS & ACTIVITY

 

มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 แพงโกแคร์ (PangoCare) มาตรฐาน N95 จำนวน 2,000 ชิ้น

มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 แพงโกแคร์ (PangoCare) 

มาตรฐาน N95 จำนวน 2,000 ชิ้น

11/04/2019


มอบหน้ากากกันฝุ่น PM2.5 จำนวน 6,000 ชิ้น ให้กับกองทัพอากาศ

 การให้ คือการมอบความสุข ได้ทั้งผู้รับและผู้ให้ 
.
.... ทีมผู้บริหารแพงโกลิน บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลนิธิวงษ์เจริญสิน

ร่วมกับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง การเจรจาต่อรอง OPN#1 

10/04/2019


   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::