PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา
NEWS & ACTIVITY » ถุงมือกันบาดแพงโกลินได้มาตรฐาน FDA

NEWS & ACTIVITY

เพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจากการทำงานแพงโกลินจึงพัฒนาถุงมือกันบาดให้สามารถสัมผัสอาหารได้ ผ่านมาตรฐาน FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA คือ ทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางค์ต่างๆ ของ อเมริกา เรียกย่อๆว่า เป็น อย.ในสหรัฐนั้นเอง ) 

 

ซึ่งถุงมือกันบาดแพงโกลินผลิตจากเส้นใยชนิดพิเศษ HPPE (High Performance Polyethylene ) ไร้ตะเข็บเส้นด้ายทนทานการขีดบาดเฉียนได้ดีกว่าเส้นด้ายอื่นๆ สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำสบู่ (ห้ามใช้สารเคมีปรับสภาพเนื้อผ้าทุกชนิด) มีหลายไซส์ให้เลือกกับบุคคลนั้นๆ ซึ่งจากตารางถุงมือกันบาดของแพงโกลินมี 4 รุ่นด้วยกัน

 


 

ประเภทของถุงมือกันบาดของแพงโกลินมีดังต่อไปนี้

 

1.ถุงมือกันบาดรหัส GLVR0036 เป็นถุงมือกันบาดแบบเคลือบ มีค่าป้องกันการบาด ระดับ 4 เหมาะกับหน้างานที่จะต้องจับชิ้นงานที่มีของมีคม เช่น งานชิ้น
   ส่วนรถยนต์ งานจับเครื่องจักร             
   https://pangolinonline.com/glvr0036.html

 
2.ถุงมือกันบาดรหัส GLVR0037 เป็นถุงมือกันบาดแบบเคลือบ มีค่าป้องกันการบาดระดับ 5 (ระดับสูงสุด)เหมาะกับหน้างานที่จะต้องจับชิ้นงานที่มีของมีคม
   มาก เช่น งานจับแผ่นกระจก งานจับแผ่นกระเบื้อง งานจับเหล็ก
   https://pangolinonline.com/glvr0037.html


3.ถุงมือกันบาดรหัส GLVR0047 เป็นถุงมือกันบาดแบบสั้นไม่เคลือบ มีค่าป้องกันการบาดระดับ 5 (ระดับสูงสุด)เหมาะกับงานที่ต้องสัมผัสอาหาร 
   สัมผัสเนื้อสัตว์
   https://pangolinonline.com/glvr0047.html


4.ถุงมือกันบาดรหัส GLVR0049 เป็นถุงมือกันบาดแบบยาวไม่เคลือบ มีค่าป้องกันการบาดระดับ 5 (ระดับสูงสุด)เหมาะกับงานที่ต้องสัมผัสอาหาร สัมผัสเนื้อ
   สัตว์ และหน้างานอาจจะเจอของมีคมที่สามารถสัมผัสกับแขนได้และเกิดอุบัติเหตุจึงต้องป้องกันให้ยาวถึงระดับแขน
   https://pangolinonline.com/glvr0049.html

 
ฉะนั้นการเลือกถุงมือกันบาดที่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องเลือกถุงมือให้เหมาะสมกับหน้างานประเภทนั้นๆ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วยสนใจอุปกรณ์ความปลอดภัย และถุงมือกันบาดแพงโกลิน ติดต่อเราได้ที่ https://pangolinonline.com/contact-us-pangolin.html


MORE NEWS & ACTIVITY

 

3 เหตุผล แว่นตาเซฟตี้ที่คุณอาจไม่รู้ตอนไปเที่ยว

 3 เหตุผลของการพกแว่นตากันแดดสายแฟชั่น กับ แว่นตาสายเซฟตี้ ที่ต้องมีไว้พร้อมกัน

29/06/2020


เที่ยวปันสุขพกหน้ากากกันไวรัสโควิด

การ์ดเราห้ามตกห้ามประมาท เพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้เลยว่า

ถ้าเกิดการระบาดรอบ 2 ขึ้นมาอีก 

29/06/2020


   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::